Fördelar med 4evergreen Kemfritt.se

• Inga mekaniska pumpar i tanken.
• EN12566-3 certifierad för svenska krav.
• Välbeprövad – Över 100 000 SBR system i drift.
• All rening sker utan kemikalier.
• Ersätter slamavskiljare med markbädd/infiltration och fosforfälla.
• Rikstäckande försäljnings- och serviceorganisation.
• Låg driftkostnad.
• Inget behov av att byta 500 kg filtermassa.
• Reningsverket kan levereras i stark och tålig glasfibertank.
Leverans direkt från Eskilstuna.

Vår senaste innovativa lösning 4evergreen Kemfritt.se
är det första minireningsverket i Sverige som
renar fosfor utan kemikalier eller filtermassa.

En lösning för alla:

4evergreen Kemfritt.se är minireningsverket för dig som saknar anslutning till det kommunala avloppsnätet. 4evergreen Kemfritt.se lämpar sig såväl för permanentboende liksom för fritidsboende och renar bad-, disk-, tvätt- och WC vatten.

Unikt med 4evergreen Kemfritt.se är den certifierade reningen av fosfor, något som sker helt utan användning av kemikalier eller filtermassa. Den beprövade tyska SBR processen (satsvis rening) som systemet bygger på, finns idag i över 100 000 installerade system runt om i världen från ATB water. För att möta de tuffa svenska kraven på fosforrening är systemet certifierat med en process för att rena fosfor helt utan kemikalier eller filtermassa. Fosfor renas istället genom att fosforbindande joner frigörs när el växelvis går genom speciella offeranoder placerade i systemet. Jonerna binder fosfor till sig och bildar en partikel som faller ned till botten av tanken och blir en del av slammet i systemet.

4evergreen Kemfritt.se för dig som vill slippa kemikalier och
stora tunga kalksäckar när du har krav på hög skyddsnivå.

Det ska vara enkelt:

För att göra det så enkelt som möjligt ansluts allt avloppsvatten; WC-, bad-, disk-, och tvättvatten till en och samma tank, ditt 4evergreen Kemfritt.se. I reningsverket sker all rening av näringsämnen enligt de högsta kraven i Sverige. Det renade vattnet leds sedan ut till närmsta recipient, t.ex. ett dike, stenkista eller motsvarande, beroende på fastighetens förutsättningar.

Ingen känslig utrustning återfinns under locket på ditt minireningsverk. All rening i tanken sker med luft som pumpas ned och fosforrening genom växelvis elström till offeranoder. I närheten av minireningsverket placeras en kontrollenhet som styr en luftpump. Denna utrustning kan placeras i garage, uthus eller intill reningsverket i ett mindre kontrollskåp.

Beprövat och certifierat:

När det gäller prefabricerade produkter för avloppsvattenrening, så kallade minireningsverk, klassas dessa som en byggprodukt och faller därmed under byggproduktsdirektivet från Boverket. Detta innebär att ett minireningsverk måste vara CE-märkt enligt EN12566-3.

Vårt minireningsverk 4evergreen Kemfritt.se är konstruerat efter rådande lagkrav och förhållanden på den svenska marknaden. Den 38 veckor långa oberoende tredjepartsutvärderingen är utförd i Tyskland på Europas största testinstitut för minireningsverk, PIA. Hållfasthet, vattentäthet och bärförmåga är testat av SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut, i Borås.

Hur stort blir ditt reningsverk?

4evergreen Kemfritt.se finns i olika storlekar som passar till ett, två, eller tre hushåll. Dessa modeller levererar vi i glasfiberarmerad plast (GAP) men kan även beroende på önskemål från kund levereras i såväl betong som plast (PE).

Volymerna i tankarna är väl tilltagna för att slamtömning normalt endast skall behövas en gång om år för ett permanentboende för såväl ett, två och tre hushåll. Nedan finner ni storlek på 4evergreen Kemfritt.se levererad i GAP för 5, 10 resp 15 personekvivalenter.