Tillverkat för nordiska krav

4evergreen kemfritt.se är ett beprövat och högeffektivt biologiskt minireningsverk anpassat för vårt nordiska klimat. Reningsresultaten överträffar Havs- och vattenmyndighetens krav för högsta miljöskyddsnivå med avseende på BOD7, fosfor och kväve. Reningsverken när de byggs i glasfiberarmerade tankar ger ditt avlopp överlägsen hållbarhet och livslängd.

Att välja ett minireningsverk i glasfiberarmerad härdplast har flera fördelar. Tanken är exempelvis tålig och mycket stabil vilket gör den enkel och billig att installera. Tanken tål djupare markförläggning, har en livslängd på över 100 år och är 100 % återvinningsbar. Systemet kan även placeras ovan mark i isolerat utrymme.

4evergreen kemfritt.se minireningsverk i glasfiber är, CE-märkt och testat i enlighet med EN12566-3.

Svensk tradition och kvalitet

I närmare 30 år har det tillverkats glasfiberarmerade tankar och produkter i Eskilstuna. Med gedigen erfarenhet och med högsta kvalitet produceras idag närmare 800 system och tankar om året i OP Glasfibers regi. Många tillverkare har genom åren strävat efter lägsta produktionskostnad och fått tumma på material och kvalitet. Majoriteten av de tankar som säljs i Sverige idag kommer därför från stora rotationsgjutningfabriker i Europa där tankarna tillverkas i plast; PE, HDPE etc. Vi har valt att tänka annorlunda och hållit kvar vid det hantverk och den kvalitet som tillverkningen av glasfiberarmerade produkter ger. Vi ser att våra produkter skall leva kvar i många år och kvalitet är viktigt för att vara långsiktig. En glasfibertank är en extremt tålig tank med samma fördel som betongtanken har i avseende på styrka och tålighet. Fördelen med glasfibertanken jämfört betong är att tanken är avsevärt lättare att hantera och snabbare att installera. Vidare vittrar inte glasfibertanken sönder med åren och skulle en skada ske på tanken går det alltid att laga tanken på plats. Vi tillhandahåller idag ett brett sortiment av glasfiberarmerade tankar.