Skip to main content

4evergreen BDT på burk finns i storlekar från 1 hushåll upp till 40

Vårt koncept 4evergreen Kemfritt.se innebär att vi levererar lösningar för enskilt avlopp utan kemikalier oavsett krav. För er med enskilt avlopp där ni har separerat avlopp d.v.s. endast behov av att rena Gråvatten (BDT-avlopp) ej WC. Kan vi erbjuda er en komplett prefabricerad lösning utan såväl kemikalier som elförbrukning. 4evergreen BDT på burk är en produkt lämplig för att rena BDT vatten från enskild fastighet. Lösningen renar helt passivt utan el eller pumpar. Allt i en och samma burk.

För mer information se: www.bdtpåburk.se

Enheten kompletteras ofta med en sluten tank för WC eller annan torr lösning. Vi erbjuder ett stort utbud av slutna tankar tillverkade i Sverige i högkvalitativ glasfiberarmerad plast. [se här]