Skip to main content

Vad händer efter installation?

Beroende på vad för tekniklösning som installeras på er fastighet erbjuder vi olika nivåer av support och servicetjänster.

För vår enklaste lösning, som renar BDT-avlopp utan el, kemikalier eller annat förbrukningsmaterial klarar sig normalt en fastighetsägaren med underhåll i form av slamtömning och egenkontroll.

För våra kunder som installerar 4evergreen Kemfritt.se Normal powered by Bio Max. Ingår det fri telefonsupport i köpet, vid registrering av enheten. Systemlösningen som är extremt robust och driftsäker kontrolleras genom egenkontroll av fastighetsägaren och telefonsupport vid behov. I de fall en service eller tillsyn önskas erbjuder vi givetvis en servicetjänst där vi kommer ut på plats. Detta är dock inget måste för denna lösning då det inte finns något förbrukningsmaterial så som kemikalier eller annat att fylla på och/eller byta.

För de fastighetsägare som har installation av tekniklösning för hög skyddsnivå 4evegreen Kemfritt.se Hög powered by puroo och där förbrukningsmaterial används för att upprätthålla funktionen är det viktigt att ni registrerar ert system hos oss för att ta del av garantier. I samband med registrering erbjuds ni alltid att teckna serviceavtal med oss, något som idag till största del är ett obligatoriskt krav från kommunen för att erhålla tillstånd för system där förbrukningsmaterial används.

Vår systemlösning som installeras och möjliggör kretslopp av vatten, det vi kallar framtidens reningsverk. Är en unik lösning och koncept där WC:n kan spolas med samma vatten om och om igen. Dessa system är uppkopplade mot molnet och övervakas av vår serviceorganisation och det föreligger inget krav på tillsyn från fastighetsägaren. Vi erbjuder och levererar servicetjänster på dessa system efter behov. [läs mer här]

Vår serviceorganisation består av egna utbildade servicetekniker som tillsammans utför tusentals servicebesök runt om i hela Sverige. En väl fungerande service av en väl etablerad aktör är minst lika viktigt som valet av systemlösning och en av orsakerna till att vi valt att ha en egen organisation som enbart fokuserar på service.

Viktigt med serviceorganisation

2009 tog vi initiativet till att bilda en branschorganisation för EN-godkända minireningsverk i Sverige, MRV. Som medlem i MRV ställs det krav på oss som leverantör. Förutom att alltid sälja reningsverken med besiktningsavtal och leverera produkter som är oberoende certifierade för svenska krav, skall en MRV medlem:

  1. Vara ett svenskt bolag som levererat system i Sverige i minst tre år.
  2. Uppvisa en omsättning om minst 10 MSEK i den svenska verksamheten.
  3. Påvisa ett systematiskt och kvalificerat arbete med service av levererade system i Sverige.

Totalt är vi idag sex företag i Sverige som lever upp till dessa krav. Läs mer på: www.mrv.nu.

Vår serviceorganisation bestående av egna servicetekniker, utför över 5000 planerade aktiviteter varje år. Vid val av leverantör av reningsverk säkerställ att de är medlemmar i branschorganisationen MRV och har en egen serviceorganisation.