Vad händer efter installation?

När ditt minireningsverk 4evergreen Kemfritt.se är nedgrävt och inkopplat är det viktigt att ni registrerar ert system hos oss för att ta del av garantier. I samband med registrering erbjuds ni alltid att teckna serviceavtal med oss, något som idag till största del är ett obligatoriskt krav från kommunen för att erhålla tillstånd för systemet.

Med vårt avtal kan ni som kund tryggt använda ert avlopp året runt. Vi går årligen igenom ert system och ser till att det fungerar som avsett. Fastighetsägaren påkallar tömning av systemet (vanligtvis en gång per år), som normalt sker i kommunal regi, ingen annan form av egenkontroll krävs på ert 4evergreen Kemfritt.se. Givetvis har man som fastighetsägare ett ansvar att ha uppsikt över sin anläggning så kallad driftskontroll.

Vår serviceorganisation består av egna utbildade servicetekniker som tillsammans utför tusentals servicebesök runt om i hela Sverige. En väl fungerande service av en väl etablerad aktör är minst lika viktigt som valet av systemlösning och en av orsakerna till att vi valt att ha en egen organisation som enbart fokuserar på service.

Viktigt med serviceorganisation

2009 tog vi initiativet till att bilda en branschorganisation för EN-godkända minireningsverk i Sverige, MRV. Som medlem i MRV ställs det krav på oss som leverantör. Förutom att alltid sälja reningsverken med besiktningsavtal och leverera produkter som är oberoende certifierade för svenska krav, skall en MRV medlem:

  1. Vara ett svenskt bolag som levererat system i Sverige i minst tre år.
  2. Uppvisa en omsättning om minst 10 MSEK i den svenska verksamheten.
  3. Påvisa ett systematiskt och kvalificerat arbete med service av levererade system i Sverige.

Totalt är vi idag sex företag i Sverige som lever upp till dessa krav. Läs mer på: www.mrv.nu.

Vår serviceorganisation bestående av egna servicetekniker, utför över 5000 planerade aktiviteter varje år. Vid val av leverantör av reningsverk säkerställ att de är medlemmar i branschorganisationen MRV och har en egen serviceorganisation.