Skip to main content

4evergreen MBR Premium placeras ovan mark i källare, tvättstuga, garage eller annat utrymme

Vårt koncept 4evergreen Kemfritt.se innebär att vi levererar lösningar för enskilt avlopp utan kemikalier oavsett krav.

För er med enskilt avlopp där ni är ute efter det bäste marknaden kan erbjuda har vi en lösning utöver det vanliga. Ett system som skapar tekniskt rent vatten för direkt återanvändning – helt utan kemikalier och dessutom utan grävning.

Vi gör icke byggbar mark byggbar, och kan möjliggöra WC för alla med vår lösning 4evergreen MBR Premium som vi kallar framtidens reningsverk.

Fritt från kemikalier
Installera utan grävkostnad – placeras ovan mark
Återanvänd 100% av ditt avloppsvatten för bevattning
eller toalettspolning
• Lågt slamtömningsbehov – t.ex. fritidshus var 10:e år.
• EN12566-3 certifierad för svenska krav inklusive bakterierening.
• Avger ingen motbjudande lukt.
• Spola din WC om och om igen, med samma vatten.
• Kretsloppslösning för såväl näringsämnen som för vatten.
• Perfekta lösningen för fritidshus som vill ha riktig WC
• Välbeprövat och säkert – över 20 år i drift
• Uppkopplad enhet mot molnet för driftövervakning

För mer information se: www.framtidensreningsverk.se