Skip to main content

Våra modeller levereras i storlekar upp till 250 p.e. i en och samma tank

4evergreen Kemfritt.se innebär att vi levererar lösningar för enskilt avlopp utan kemikalier. För er med enskilt avlopp inom normal skyddsnivå erbjuder vi 4evergreen Kemfritt.se Normal powered by Bio Max.

Marknadens första helt biologiska reningsverk som renar fosfor utan vare sig kemikalier eller andra tillsatser och som fungerar på riktigt. Genom en unik biomassa HLT400 möjliggörs en helt biologisk rening av fosfor som verkligen fungerar. Systemlösningen är givetvis certifierad enligt de gällande svenska kraven för normal skyddsnivå och CE märkt.

Tekniskt sett är 4evergreen Kemfritt.se Normal en robust och enkel lösning med endast en luftpump, placerad intill tanken, som driver systemet. Inga mekaniska pumpar eller rörliga delar återfinns i tanken och inga förbrukningsmedel används för i processen. Driftkostnaden för systemet är mycket låga då det producerar mindre slam jämfört med kembaserade lösningar och det finns inget krav på serviceavtal eller andra årliga avgifter. Fri telefonsupport från vår serviceorganisation ingår i köpet av anläggningen. Det föreligger inga behov av att fylla på kemikalier eller byta andra fosforfilter. Vi erbjuder givetvis tillsyn på plats om så önskas om vi inte kan avhjälpa eventuella frågor via vår support.

Kontakta oss för mer information eller läs på mer i vår broschyr [klicka här]

Våra 4evergreen Kemfritt.se Normal finns i prefabricerade format upp till 250 p.e. i en och samma tank. För större behov, campingar, hotell, samfälligheter m.m läs mer om våra XL modeller [klicka här]