”4evergreen Kemfritt.se det första kemikaliefria reningsverket
för normal och hög skyddsnivå i Sverige”

”Vi tillhandahåller våra reningsverk från Eskilstuna
i glasfiberarmerade tankar”